eyxes pasxa 1

Advertisements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποτελέσματα εκλογών

Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Αιτωλοακαρνανίας

της 20-4-2016

 Εγγεγραμμένα μέλη 173

Έγκυρα ψηφοδέλτια 128 (74%)

Αποτελέσματα για το Διοικητικό Συμβούλιο

α/α

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου Αριθμός ψήφων  

1

Μπαρμπετάκης Βασίλειος του Επαμεινώνδα

91

Εκλέγεται

2

Κιρκινέζος Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου

77

Εκλέγεται

3

Ντάνου Τιμόκλεια του Αριστείδη

60

Εκλέγεται

4

Αυδή Καλλιρρόη του Γρηγορίου – Αποστόλου

49

Εκλέγεται

5

Τριανταφυλλίδη Αγνή του Παντελή

46

Εκλέγεται

6

Ντρέλιας Αριστείδης του Πέτρου

36

Εκλέγεται

7

Κορτέσης Γεώργιος του Ιωάννη

35

Εκλέγεται

8

Βασκαντήρα Φωτεινή του Σπυρίδωνος

33

 

9

Μαντζουράτος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη

32

 

10

Μανιάτης Δημήτριος του Ιωάννη      

29

 

11

Στεργίου Σταμούλα του Παναγιώτη

26

 

Αποτελέσματα για την Ελεγκτική Επιτροπή

α/α Ονοματεπώνυμο υποψηφίου Αριθμός ψήφων  

1

Ντέκα Γεωργία του Χρήστου

58

Εκλέγεται

2

Βήττα Ασπασία του Αριστείδη

41

Εκλέγεται

3

Δημητρίου Ευαγγελία του Γεωργίου

29

Εκλέγεται

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Τ.Α ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Μετά από την προκήρυξη εκλογών την 20η Απριλίου 2015, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής κατατέθηκαν και επικυρώθηκαν οι παρακάτω υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό του σωματείου.

Υποψήφιοι για το Διοικητικό σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.

1. Αυδή Καλλιρρόη του Γρηγορίου – Αποστόλου
2. Βασκαντήρα Φωτεινή του Σπυρίδωνος
3. Κιρκινέζος Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου
4. Κορτέσης Γεώργιος του Ιωάννη
5. Μανιάτης Δημήτριος του Ιωάννη
6. Μαντζουράτος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
7. Μπαρμπετάκης Βασίλειος του Επαμεινώνδα
8. Ντάνου Τιμόκλεια του Αριστείδη
9. Ντρέλιας Αριστείδης του Πέτρου
10. Στεργίου Σταμούλα του Παναγιώτη
11. Τριανταφυλλίδη Αγνή του Παντελή

Υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.

1. Βήττα Ασπασία του Αριστείδη
2. Δημητρίου Ευαγγελία του Γεωργίου
3. Ντέκα Γεωργία του Χρήστου

Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 15/4/2016

_____Ο Πρόεδρος                                                           Η Γενική Γραμματέας

Μπαρμπετάκης Βασίλειος                                                   Αυδή Καλλιρρόη

 

Ανακήρυξη υποψηφίων 2016

 

Μεταφορά υποχρεωτικής αργίας Πρωτομαγιάς για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Με την Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/11/οικ.10346/08.04.2016 (ΦΕΚ 1004/12.04.2016 τεύχος Β’) μεταφέρεται η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2016 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα την Τρίτη 3 Μαΐου 2016, επειδή συμπίπτει με την Κυριακή του Πάσχα.

Παραθέτουμε το κείμενο της απόφασης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1157/1981 (ΦΕΚ Α΄ 126) όπως ισχύει,
β) του Ν. 74/1975 (ΦΕΚ 13/Α΄) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως εργατικών τινών νόμων και περί άλλων τινών συναφών διατάξεων»
γ) του Π.δ. 99/2014 (ΦΕΚ Α΄ 166) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»,
δ) του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. Υ21/06-10-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2144/06-10-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη».
3. Την αριθμ. 12618/288/17.3.2016 (ΦΕΚ 826/Β΄) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2016, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας και μεταφορά αυτής».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Μεταφέρουμε την υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2016 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα την Τρίτη 3 Μαΐου 2016, επειδή συμπίπτει με την Κυριακή του Πάσχα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2016

Απολογισμός Πεπραγμένων θητείας του Απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ΟΤΑ Ν. Αιτ/νίας

Από την ομιλία του προέδρου του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου στην εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση του σωματείου Τρίτη 5 Μαρτίου 2016

Σε πρώτη φάση θα θέλαμε να παρουσιάσουμε κάποια στατιστικά στοιχεία της θητεία μας. Συγκεκριμένα
• Πραγματοποιήσαμε εξηνταπέντε περίπου συνεδριάσεις μέσα σε δύο χρόνια, αρά κατά μέσο όρο κάθε μία με μιάμιση εβδομάδα είχαμε συνάντηση και συζητούσαμε τον τρόπο δράσης μας
• Παράγαμε και διαβιβάσαμε πληθώρα εγγράφων προς την διοίκηση με γνωστοποίηση των θέσεών μας ή καταγγελία συμπεριφορών και πρακτικών(σαράντα περίπου). Σίγουρα φορείς διοίκησης (αιρετοί ή υπηρεσιακοί) δεν μπορούν να ισχυριστούν ότι δεν γνωρίζουν πια τις θέσεις των εργαζομένων και τις όποιες παραλήψεις συμβαίνουν στο δήμο.

Πατήστε για να δείτε όλόκληρο το κείμενο

Απωλογισμός πεπραγμένα σωματείου 2016

Προκήρυξη εκλογών σωματείου εργατοϋπαλλήλων ΟΤΑ ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του σωματείου όπου οριστικοποιήθηκαν οι ημερομηνίες των εκλογών για την ανάδειξη νέου προεδρείου και εξελεγκτικής επιτροπής. Δικαίωμα συμμετοχής για το εκλέγειν και εκλέγεστε έχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του σωματείου όπως αυτά οριστικοποιήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο και την σημερινή Γενική Συνέλευση. Λίστες με τα ονόματα έχουν αποσταλεί στα email των μελών και θα αναρτηθούν στο δημοτικό κατάστημα. Επίσης για τα εγγεγραμμένα μέλη του σωματείου, θα μπορείτε να ενημερωθείτε από τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και από την πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 20 Απριλίου στο Εργατικό κέντρο από ώρα 9 π.μ. έως 17:00.

Οι υποψηφιότητες θα μπορούν να κατατεθούν μέχρι το μεσημέρι της δευτέρας 11 Απριλίου στην κα. Υφαντή Ζωή, που είναι και ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και εργάζεται στο δημοτολόγιο στο ισόγειο του νέου δημαρχείου.

Οι ανάδειξη των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής 15 Απριλίου.
Κατά την προσέλευση σας στην εκλογική διαδικασία θα πρέπει να φέρεται μαζί σας δελτίο ταυτότητας ή κάποιο άλλο προσδιοριστικό της ταυτότητα σας έγγραφο.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία θα μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2631360965 και 2631360980 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το νέο κτίριο – Δημαρχείο

Είχαμε υποσχεθεί ότι θα επανέλθουμε όταν μετακομίσουμε με το καλό, ειδικά εάν οι συνθήκες μας δικαιώνανε. Επειδή κατηγορηθήκαμε ότι μας πατρονάρανε, ότι αγόμαστε και φερόμαστε από αλλότρια συμφέροντα, ότι ήμασταν εμμονικοί και δεν είχαμε αντικειμενικά κριτήρια στην κριτική μας, σας παραθέτουμε μερικές ενδεικτικές φωτογραφίες και η κριτική δική σας.

Πατήστε για την προβολή ολόκληρου της ανακοίνωσης

Νέο κτίριο (προβολή ολόκληρης της ανακοίνωσης)