ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Advertisements

Εγκύκλιος για το ασφαλιστικό

1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙ ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής Πολιτικής
ΤΜΗΜΑ Β: Συνταξιοδοτικής Πολιτικής
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015
Αρ.Πρωτ. 124069/0092
Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 Προς : Ως πίνακας αποδεκτών
101 10 Αθήνα
Τηλέφωνο : 213-212 6701
Fax : 213-212 6778
E-mail : dne@glk.gr
Θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 4336/2015,
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4337/2015 και του άρθρου 1 του ν. 4342/2015.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4336/2015, όπως ισχύει, επέρχονται
σημαντικές αλλαγές στην μέχρι σήμερα ισχύουσα συνταξιοδοτική νομοθεσία που διέπει τους
δημοσίους υπαλλήλους-λειτουργούς και τους εξομοιούμενους μ’ αυτούς.
Οι αλλαγές που επέρχονται συνοψίζονται κυρίως στα εξής :
Πατήστε για συνέχεια
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΑΤΞΙΟΔΟΤΙΚΟ 118022_yp__oik_124069-0092-10_11_2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΑΤΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙ ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής Πολιτικής
ΤΜΗΜΑ Β: Συνταξιοδοτικής Πολιτικής
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015
Αρ.Πρωτ. 124069/0092
Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 Προς : Ως πίνακας αποδεκτών
101 10 Αθήνα
Τηλέφωνο : 213-212 6701
Fax : 213-212 6778
E-mail : dne@glk.gr
Θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 4336/2015,
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4337/2015 και του άρθρου 1 του ν. 4342/2015.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4336/2015, όπως ισχύει, επέρχονται
σημαντικές αλλαγές στην μέχρι σήμερα ισχύουσα συνταξιοδοτική νομοθεσία που διέπει τους
δημοσίους υπαλλήλους-λειτουργούς και τους εξομοιούμενους μ’ αυτούς.
Οι αλλαγές που επέρχονται συνοψίζονται κυρίως στα εξής :

Πατήστε παρακάτω για την υπόλοιπη εγκύκλιο.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΑΤΞΙΟΔΟΤΙΚΟ 118022_yp__oik_124069-0092-10_11_2015